Office

KOLOTOČE s.r.o.
974 01 Banská Bystrica
Námestie Štefana Moyzesa 4
Tel./Fax 048 414 63 27

Jednateľ
Mobil : +421 944 336 377, +421 944 235 666
Mail : petardy@petardy.sk
Web : http://www.kolotoce.sk

IČO : 47218495
DIČ : 2023802836
č.účtu : 5044199608/0900

Platba zo zahraničia:
IBAN : SK8209000000005044199608